Aan De Hele Dag (Leven met ADHD)

Leven met ADHD.

Amal in de morgen

Cursus voor volwassenen met een migratie achtergrond

Beginnen is goed, volhouden is beter

Een webinar over hoe u uw goede voornemens wel volhoudt.

Beter Slapen voorlichting

Voor mensen die problemen hebben met slapen en dit ook gevolgen heeft voor het dagelijks leven.

Brussengroep

Voor broers en zussen van kinderen met een chronische ziekte, handicap of stoornis, die het leven binnen het gezin duidelijk beïnvloedt.

Buitenexpositie KIND VAN

Een buitenexpositie van Stichting Open Mind, met portretten en persoonlijke verhalen van negentien KOPP/KOV tussen de 20 en 80 jaar.

De kracht van dankbaarheid, themabijeenkomst

Dankbaarheid, als weg naar meer tevredenheid.

Dipje of depressie? ouderavond

Een ouderavond over somberheid, angst en stress bij jongeren.

Doe en Praatgroep KOPP/KOV (8-12 jaar)

Voor kinderen die opgroeien bij ouder(s) met psychische of verslavingsproblemen

Film: 'Mijn grote broer'

Een documentairefilm over een familie die worstelt met de suïcide van hun zoon en broer

Geluk is ook niet alles! voorlichting

Online workshop voor volwassenen.

Grenzen stellen (online)

Online lezing voor mensen die het lastig vinden om de eigen grenzen aan te geven.

Head up

Een cursus voor jongeren met sombere gevoelens, piekeren en stress

Je kind beter in balans

Voorlichting voor ouders van kinderen / jongeren van 8 t/m 17 jaar over omgaan met somberheid, angst en depressie.

Jongerengroep KOPP/KOV (12-16 jaar)

Voor jongeren die opgroeien in een gezin met een ouder met psychische problemen of een verslaving

Jongvolwassenengroep KOPP/KOV (16-25 jaar)

Voor jongvolwassenen die opgroeien in een gezin met een ouder die psychische of verslavingsproblemen heeft

KOPP op maat gesprekken

Individuele gesprekken voor kinderen/jongeren/jongvolwassenen van een familielid met psychische problemen.

KOPP/KOV en Kwetsbaar Ouderschap training

Een training voor behandelaren van volwassenen met psychische en/of verslavingsproblemen

Krachtig ouderschap thema-avond

Een inspirerende thema-avond voor ouders met stress, psychische- en/of verslavingsproblemen, die het beste willen voor hun kind

Les(s) Stress

Een lespakket voor middelbare scholen gericht op de leerlingen zelf, inclusief ouderavond en scholing voor docenten.

Liever Assertiever

Training voor volwassenen die moeite hebben om voor zichzelf op te komen en de eigen grens aan te geven.

Liever bewegen dan moe

Training voor volwassenen die moeilijk in beweging komen, die last hebben van negatieve gedachten en veel piekeren.

Mental Health First Aid (MHFA)

Cursus ‘eerste hulp bij psychische problemen’

Minder Piekeren

Cursus constructief denken voor mensen die last hebben van piekeren en spanningsklachten

Minder stress

Een cursus voor volwassenen met stressklachten

Nabestaan na zelfdoding

Gespreksgroep voor partners, familieleden en naastbetrokkenen

Omgaan met borderline

Cursus voor familie en naastbetrokkenen

Omgaan met depressie

Cursus voor familie en naastbetrokkenen

Omgaan met eenzaamheid (online)

Online lezing over eenzaamheid

Omgaan met psychose

Cursus voor familie en naastbetrokkenen

Omgaan met rouw

Cursus voor vrijwilligers

Omgaan met stress (online)

Online lezing over stress

Omgaan met tegenslagen bij kinderen/jongeren ouderavond

Een online bijeenkomst voor ouders/verzorgers

Op eigen kracht cursus

Cursus voor migranten vrouwen

Op zoek naar zin

Een cursus rond het eigen levensverhaal

Opvoedcursus Positief omgaan met kinderen

Opvoedcursus voor migranten moeders

Ouder Baby interventie

Voor ouder(s) met psychische problemen die de band met hun kind wilt versterken

Piekeren voorlichting

Voor mensen waarbij piekeren een gewoonte is geworden en het moeilijk vinden om de gedachten los te laten of geen oplossing kunnen vinden.

Piep zei de muis (4,5-8 jaar)

Piep de muis is een preventief aanbod voor kinderen tussen de 4,5 en 8 jaar die veel spanningen of stress thuis meemaken. Dit kan komen door verschillende gebeurtenissen. Op de club vertelt Piep (een handpop) over wat er bij hem thuis gebeurt. De kinderen mogen dan samen met hem voor allerlei situaties een oplossing zoeken, hierdoor leren de kinderen spelenderwijs omgaan met gevoelens en emoties.

Plezier op school

Zomercursus voor aanstaande brugklassers

Prestatiedruk ouderavond

Een online bijeenkomst voor ouders/verzorgers met pubers

Preventieve ondersteuning mantelzorgers (POM)

Zorgen voor een ander blijven volhouden

Proost op de Verliezers, een theateravond voor nabestaanden na zelfdoding

Tijdens deze avond zal met het publiek en theatergezelschap bekeken worden hoe rouw na zelfdoding bespreekbaar kan worden gemaakt. De dialoog in het theater is samen met een aantal nabestaanden vormgegeven. Neem dus vooral iemand mee!

Psychiatrie in Vogelvlucht

Een training voor vrijwilligers en professionals

Psychische problemen in de familie

Cursus voor familie en naastbetrokkenen

Puberbrein & psychische problemen ouderavond

Een online bijeenkomst voor ouders/verzorgers met pubers

Roze Wolk, documentairefilm over postpartum depressie

Een documentairefilm over postpartum depressie binnen een gezin

Spring!

Empowermentgroep voor vrouwen

Theatervoorstelling ‘In Gesprek met je puber’

Interactieve theatervoorstelling voor ouders.

Trainingsvoorstelling ‘Hoe gaat het eigenlijk met de kinderen?’

Een trainingsvoorstelling voor zorg- en jeugd-professionals

Troost in moeilijke tijden voorlichting

Online lezing voor volwassenen.

Voluit leven

Een training in levenskunst (mindfulness)

Vrienden 12-16 jr (Weg met stress)

Omgaan met angst

Vrienden 8-12 jr (Durven doen)

Omgaan met angst

Youth Mental Health First Aid (YMHFA)

Cursus ‘eerste hulp bij psychische problemen’ Jeugdprogramma

Zorgen voor /om een naaste met psychische problemen voorlichting

Online workshop voor naasten hebben die zorgen voor of hebben om een ander met psychische problemen. Hoe houd u de zorg voor een naaste met psychische problemen vol?

Zorgen voor een ander begint bij uzelf

Cursus voor mantelzorgers
Geen resultaten gevonden. Pas je zoekopdracht aan.