Second opinion en Consultatie bij een bipolaire stoornis

Het Expertisecentrum Depressie is expert op het gebied van depressie en biedt vanuit die deskundigheid second opinions aan bij hardnekkige depressie en bipolaire stoornissen. Vragen over diagnostiek en behandelmogelijkheden van complexe psychische problemen, waarbij een bipolaire stoornis een bepalende rol speelt, zijn vaak de aanleiding voor een second opinion. Vragen en verwijzingen komen uit de behandelteams van Pro Persona, maar ook daarbuiten van: GGz professionals, huisartsen en cliënten zelf.

Een psychiater, die expert is op het gebied van de bipolaire stoornis, voert samen met een psycholoog de second opinion uit. Meestal wordt een second opinion bij het Expertisecentrum Depressie verricht. Maar op indicatie kunnen we een second opinion ook op afstand (beeldbellen) uitvoeren. We nodigen bij een second opinion altijd een naastbetrokkene uit.

Om een second opinion kwalitatief goed uit te kunnen voeren, hebben we voldoende informatie nodig met betrekking tot eerdere diagnostiek en behandeling. Daarom vragen we de verwijzer vooraf om correspondentie van eerdere behandelingen mee te sturen. Daarbij ontvangen we bij voorkeur een retrospectieve lifechart, waarin de ziekte- en behandelgeschiedenis overzichtelijk weergegeven worden. En als het nodig is, vragen we aanvullende informatie op.